Monthly Archives: september 2013

Kurstips: Grundutbildning för nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser – Samhällets krisberedskapssystem

Nu kommer kurstipsen på löpande band. Denna kurs inriktar sig mot nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser och för funktionärer från frivilligorganisationer med anknytning till dessa. Målet med kursen är att man ska få kunskap och förståelse för det svenska krishanteringssystemet (inkluderande begrepp … Continue reading

Posted in Bilkåren, Hemvärnet | Tagged | Leave a comment

Kurstips: Försvarsupplysning

Kurs i Försvarsupplysning helgen 29 nov – 1 dec 2013 i Umeå. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i aktuella försvarsfrågor för kursdeltagarna, för att dessa aktivt ska kunna medverka i arrangerandet av diskussioner/debatter/samtal i försvarsfrågor. Kursen innehåller … Continue reading

Posted in Bilkåren | Tagged | Leave a comment

Ur radioarkivet: frivilligdagen på kajen 19 maj 2008

Jag städar datorn hemma och hittade ett radioklipp som jag vill dela med mig. Jag hoppas Marina inte blir alltför ond på mig 🙂 Jag tycker hon gjorde det mycket bra som ställde upp på en helt oförberedd intervju. Intervjun … Continue reading

Posted in Bilkåren, Hemvärnet | Leave a comment

Kurstips: CBRN intro

Inbjudan_CBRN_intro_Kalix_13-10-12–13

Posted in Bilkåren | Leave a comment